Markytánka

  • markytánka
    markytánka

Slovo markytánka pochází z latiny. Mercatante znamená v překladu kupec nebo obchodník. Do češtiny se dostalo přes němčinu, kde původně znělo Marktmann.

Markytánka je osobou, která doprovází jednotku, zabezpečuje jí stravu a v rámci svých možností poskytuje ošetření. Pojem pochází ze středověku. Přibližně od 12. století měla každá jednotka vlastního markytána.

S nástupem žoldnéřů se zvětšoval počet žen, které byly součástí trénu. Souviselo to s tím, že žoldnéřům nebylo zakázáno se ženit, a tak si často brali ženu a dítě s sebou. Markytáni a markytánky obstarávali potraviny, kořalku, tabák a drobné předměty denní potřeby.

„Správná“ markytánka toho ovšem dělala mnohem víc - starala se o vojáky v táboře, vařila, zašívala oblečení a zařizovala mnoho věcí každodenního života, navíc se po vojenských akcích zapojovala do chodu polního lazaretu. Život markytánky se skládal z tvrdé práce a často byla i v nebezpečí života, protože ani trén nezůstával při bojích ušetřen. Markytánky mizí teprve koncem 19. století, kdy bylo vojsko v době míru ubytováno v kasárnách a markytánky byly v důsledku přísných vojenských předpisů eliminovány.